American Express
飲食
美國運通Blue Cash信用卡
Visa Hong Kong
飲食
朗廷酒店及度假酒店 中菜餐廳享主餐牌菜式88折優惠
Visa Hong Kong
旅遊
360 假期有限公司 免費禮品
Visa Hong Kong
衣著
金至尊珠寶八八折優惠
Visa Hong Kong
飲食
阿一海景飯店 低至九折優惠
Visa Hong Kong
美容
安康天然健康店 免費禮品包及低至七五折
Visa Hong Kong
衣著
沙木尼登山用品 低至八折優惠
Visa Hong Kong
飲食
Assaggio Trattoria Italiana 晚市主餐牌菜式任點任食
Visa Hong Kong
衣著
區基正洋服 低至九折優惠
 
© All contents copyright 2004 - 2015 HongKongCard.com. All rights reserved.